[Video] L4in Maciam Dia Punya Hadiah ‘Birthday’, Suami ’Suprise’ Isteri Dengan Hadiah Special,,,

𝓛𝓪𝓲𝓷 𝓭𝓪𝓻𝓲 𝔂𝓪𝓷𝓰 𝓵𝓪𝓲𝓷. 𝓟𝓮𝓷𝔂𝓪𝓷𝔂𝓲 𝓭𝓪𝓷𝓰𝓭𝓾𝓽 𝓘𝓷𝓭𝓸𝓷𝓮𝓼𝓲𝓪, 𝓙𝓮𝓷𝓲𝓽𝓪 𝓙𝓪𝓷𝓮𝓽 𝓽𝓲𝓭𝓪𝓴 𝓶𝓮𝓷𝔂𝓪𝓷𝓰𝓴𝓪 𝓫𝓪𝓴𝓪𝓵 𝓶𝓮𝓷𝓮𝓻𝓲𝓶𝓪 𝓼𝓮𝓫𝓾𝓪𝓱 𝓴𝓪𝓷𝓭𝓪𝓷𝓰 𝓼𝓮𝓫𝓪𝓰𝓪𝓲 𝓱𝓪𝓭𝓲𝓪𝓱 𝓱𝓪𝓻𝓲 𝓵𝓪𝓱𝓲𝓻𝓷𝔂𝓪 𝓭𝓪𝓻𝓲 𝓼𝓾𝓪𝓶𝓲.

𝓜𝓮𝓷𝓾𝓻𝓾𝓽 𝓢𝓾𝓪𝓻𝓪.𝓬𝓸𝓶, 𝔀𝓪𝓷𝓲𝓽𝓪 𝓲𝓽𝓾 𝓽𝓮𝓵𝓪𝓱 𝓫𝓮𝓻𝓭𝓪𝓷𝓭𝓪𝓷 𝓻𝓪𝓹𝓲 𝓴𝓮𝓻𝓪𝓷𝓪 𝓶𝓮𝓷𝔂𝓪𝓷𝓰𝓴𝓪 𝓪𝓴𝓪𝓷 𝓭𝓲𝓫𝓪𝔀𝓪 𝓴𝓮 𝓻𝓮𝓼𝓽𝓸𝓻𝓪𝓷 𝓫𝓪𝓰𝓲 𝓶𝓮𝓷𝔂𝓪𝓶𝓫𝓾𝓽 𝓱𝓪𝓻𝓲 𝓵𝓪𝓱𝓲𝓻𝓷𝔂𝓪.

𝓑𝓪𝓰𝓪𝓲𝓶𝓪𝓷𝓪𝓹𝓾𝓷, 𝓼𝓾𝓪𝓶𝓲𝓷𝔂𝓪, 𝓓𝓪𝓷𝓾 𝓢𝓸𝓯𝔀𝓪𝓷 𝓽𝓮𝓵𝓪𝓱 𝓶𝓮𝓶𝓫𝓮𝓻𝓲 𝓴𝓮𝓳𝓾𝓽𝓪𝓷 𝓵𝓪𝓲𝓷 𝓭𝓲 𝓵𝓾𝓪𝓻 𝓳𝓪𝓷𝓰𝓴𝓪𝓪𝓷, 𝓶𝓮𝓶𝓫𝓾𝓪𝓽𝓴𝓪𝓷 𝔀𝓪𝓷𝓲𝓽𝓪 𝓲𝓽𝓾 𝓶𝓮𝓷𝓪𝓷𝓰𝓲𝓼 𝓽𝓮𝓻𝓱𝓪𝓻𝓾.

𝓓𝓪𝓵𝓪𝓶 𝓻𝓪𝓴𝓪𝓶𝓪𝓷 𝓭𝓲𝓴𝓸𝓷𝓰𝓼𝓲𝓴𝓪𝓷 𝓵𝓮𝓵𝓪𝓴𝓲 𝓲𝓽𝓾 𝔂𝓪𝓷𝓰 𝓶𝓮𝓻𝓾𝓹𝓪𝓴𝓪𝓷 𝓼𝓮𝓸𝓻𝓪𝓷𝓰 𝓾𝓼𝓪𝓱𝓪𝔀𝓪𝓷, 𝓭𝓲𝓪 𝓶𝓮𝓷𝓾𝓽𝓾𝓹 𝓶𝓪𝓽𝓪 𝓲𝓼𝓽𝓮𝓻𝓲𝓷𝔂𝓪 𝓼𝓮𝓱𝓲𝓷𝓰𝓰𝓪 𝓶𝓮𝓻𝓮𝓴𝓪 𝓼𝓪𝓶𝓹𝓪𝓲 𝓴𝓮 𝓴𝓪𝓷𝓭𝓪𝓷𝓰 𝓽𝓮𝓻𝓼𝓮𝓫𝓾𝓽.

𝓢𝓮𝓫𝓪𝓲𝓴 𝓽𝓲𝓫𝓪 𝓭𝓲 𝓵𝓸𝓴𝓪𝓼𝓲, 𝓭𝓲𝓪 𝓴𝓮𝓶𝓾𝓭𝓲𝓪𝓷𝓷𝔂𝓪 𝓶𝓮𝓶𝓫𝓾𝓴𝓪 𝓹𝓮𝓷𝓾𝓽𝓾𝓹 𝓶𝓪𝓽𝓪 𝓼𝓪𝓷𝓰 𝓲𝓼𝓽𝓮𝓻𝓲, 𝓶𝓮𝓶𝓫𝓾𝓪𝓽𝓴𝓪𝓷 𝔀𝓪𝓷𝓲𝓽𝓪 𝓲𝓽𝓾 𝓽𝓮𝓻𝓹𝓲𝓷𝓰𝓪-𝓹𝓲𝓷𝓰𝓪 𝓭𝓪𝓷 𝓽𝓲𝓭𝓪𝓴 𝓹𝓮𝓻𝓬𝓪𝔂𝓪 𝓹𝓪𝓭𝓪 𝓪𝔀𝓪𝓵𝓷𝔂𝓪. 𝓟𝓾𝓷 𝓫𝓮𝓰𝓲𝓽𝓾, 𝓼𝓮𝓵𝓮𝓹𝓪𝓼 𝓭𝓲𝓳𝓮𝓵𝓪𝓼𝓴𝓪𝓷, 𝓙𝓪𝓷𝓮𝓽𝓪 𝓶𝓮𝓷𝓪𝓷𝓰𝓲𝓼 𝓽𝓮𝓻𝓱𝓪𝓻𝓾.

“𝓘𝓷𝓲 𝓬𝓲𝓽𝓪-𝓬𝓲𝓽𝓪 𝓪𝓴𝓾 𝓭𝓪𝓻𝓲 𝓭𝓾𝓵𝓾,” 𝓴𝓪𝓽𝓪𝓷𝔂𝓪 𝓭𝓪𝓵𝓪𝓶 𝓻𝓪𝓴𝓪𝓶𝓪𝓷 𝓽𝓮𝓻𝓼𝓮𝓫𝓾𝓽.
𝓥𝓲𝓭𝓮𝓸 𝓽𝓮𝓻𝓼𝓮𝓫𝓾𝓽 𝓽𝓮𝓵𝓪𝓱 𝓭𝓲𝓴𝓸𝓷𝓰𝓼𝓲𝓴𝓪𝓷 𝓭𝓲 𝓵𝓪𝓶𝓪𝓷 𝓘𝓷𝓼𝓽𝓪𝓰𝓻𝓪𝓶 𝓾𝓼𝓪𝓱𝓪𝔀𝓪𝓷 𝓫𝓮𝓻𝓴𝓮𝓷𝓪𝓪𝓷.

“𝓐𝔀𝓪𝓵𝓷𝔂𝓪 𝓼𝓪𝔂𝓪 𝓫𝓮𝓻𝓲𝓽𝓪𝓱𝓾 𝓲𝓼𝓽𝓮𝓻𝓲 𝓷𝓪𝓴 𝓪𝓳𝓪𝓴 𝓴𝓮 𝓶𝓪𝓴𝓪𝓷 𝓽𝓮𝓷𝓰𝓪𝓱 𝓱𝓪𝓻𝓲 𝓭𝓲 𝓻𝓮𝓼𝓽𝓸𝓻𝓪𝓷 𝓫𝓪𝓻𝓾 𝓼𝓮𝓶𝓹𝓮𝓷𝓪 𝓱𝓪𝓻𝓲 𝓵𝓪𝓱𝓲𝓻𝓷𝔂𝓪 𝓭𝓲 𝓭𝓪𝓮𝓻𝓪𝓱 𝓟𝓪𝓭𝓪𝓵𝓪𝓻𝓪𝓷𝓰. 𝓐𝓰𝓪𝓴 𝓳𝓪𝓾𝓱 𝓽𝓪𝓹𝓲 𝓶𝓮𝔀𝓪𝓱.

“𝓛𝓮𝓹𝓪𝓼 𝓼𝓪𝓶𝓹𝓪𝓲, 𝓼𝓪𝔂𝓪 𝓽𝓾𝓽𝓾𝓹 𝓶𝓪𝓽𝓪𝓷𝔂𝓪 𝓭𝓪𝓷 𝓽𝓮𝓻𝓾𝓼 𝓫𝓪𝓰𝓲 𝓴𝓮𝓳𝓾𝓽𝓪𝓷 𝓱𝓪𝓭𝓲𝓪𝓱 𝓽𝓮𝓻𝓷𝓪𝓴𝓪𝓷. 𝓓𝓲𝓪 𝓽𝓮𝓻𝓴𝓮𝓳𝓾𝓽 𝓭𝓪𝓷 𝓼𝓪𝓷𝓰𝓴𝓪 𝓹𝓻𝓪𝓷𝓴.

“𝓣𝓪𝓴 𝓽𝓮𝓻𝓴𝓪𝓽𝓪 𝓪𝓹𝓪 𝓭𝓪𝓷 𝓽𝓮𝓻𝓱𝓪𝓻𝓾 𝓼𝓪𝓷𝓰𝓪𝓽 𝓵𝓲𝓱𝓪𝓽 𝓲𝓼𝓽𝓮𝓻𝓲 𝓶𝓮𝓷𝓪𝓷𝓰𝓲𝓼 𝓫𝓮𝓰𝓲𝓽𝓾,” 𝓴𝓪𝓽𝓪𝓷𝔂𝓪.

𝓣𝓪𝓶𝓫𝓪𝓱 𝓓𝓪𝓷𝓾 𝓢𝓸𝓯𝔀𝓪𝓷, 𝓭𝓲𝓪 𝓹𝓪𝓭𝓪 𝓪𝔀𝓪𝓵𝓷𝔂𝓪 𝓶𝓮𝓵𝓪𝓫𝓾𝓻 𝓽𝓲𝓰𝓪 𝓮𝓴𝓸𝓻 𝓵𝓮𝓶𝓫𝓾 𝓳𝓪𝓷𝓽𝓪𝓷 𝓹𝓪𝓭𝓪 𝓽𝓪𝓱𝓾𝓷 𝓵𝓪𝓵𝓾 𝓭𝓲 𝓴𝓪𝓷𝓭𝓪𝓷𝓰 𝓽𝓮𝓻𝓼𝓮𝓫𝓾𝓽. 𝓛𝓪𝓶𝓪-𝓴𝓮𝓵𝓪𝓶𝓪𝓪𝓷, 𝓭𝓲𝓪 𝓶𝓮𝓷𝓪𝓶𝓫𝓪𝓱 10, 20 𝓱𝓲𝓷𝓰𝓰𝓪 50 𝓮𝓴𝓸𝓻 𝓵𝓮𝓶𝓫𝓾 𝓭𝓲 𝓼𝓪𝓷𝓪.

𝓓𝓲𝓪 𝓴𝓮𝓶𝓾𝓭𝓲𝓪𝓷𝓷𝔂𝓪 𝓫𝓮𝓻𝓰𝓪𝓫𝓾𝓷𝓰 𝓭𝓮𝓷𝓰𝓪𝓷 𝓹𝓮𝓶𝓲𝓵𝓲𝓴 𝓹𝓮𝓷𝓽𝓮𝓻𝓷𝓪𝓴𝓪𝓷 𝓾𝓷𝓽𝓾𝓴 𝓶𝓮𝓷𝓳𝓪𝓭𝓲 𝓻𝓪𝓴𝓪𝓷 𝓴𝓸𝓷𝓰𝓼𝓲 𝓼𝔂𝓪𝓻𝓲𝓴𝓪𝓽 @𝓽𝓮𝓻𝓷𝓪𝓺.𝓲𝓷𝓭𝓸𝓷𝓮𝓼𝓲𝓪 𝓭𝓪𝓷 𝓶𝓮𝓷𝓰𝓱𝓪𝓭𝓲𝓪𝓱𝓴𝓪𝓷𝓷𝔂𝓪 𝓴𝓮𝓹𝓪𝓭𝓪 𝓼𝓪𝓷𝓰 𝓲𝓼𝓽𝓮𝓻𝓲.

“𝓢𝓮𝓵𝓪𝓶𝓪𝓽 𝓾𝓵𝓪𝓷𝓰 𝓽𝓪𝓱𝓾𝓷 𝔂𝓪 𝓲𝓼𝓽𝓮𝓻𝓲𝓴𝓾. 𝓚𝓪𝓶𝓾 𝓻𝓪𝓼𝓶𝓲 𝓳𝓪𝓭𝓲 𝓾𝓼𝓪𝓱𝓪𝔀𝓪𝓷 𝓽𝓮𝓻𝓷𝓪𝓴𝓪𝓷,” 𝓽𝓾𝓵𝓲𝓼𝓷𝔂𝓪 𝓹𝓪𝓭𝓪 𝓻𝓾𝓪𝓷𝓰𝓪𝓷 𝓴𝓪𝓹𝓼𝔂𝓮𝓷.

 

Sumber: Suara.com, Danu Sofwan,siakapkeli

PERHATIAN:KEPADA PEMBACA SEMUA JANGAN TINGGALKAN KOMEN HINAAN ATAUPUN CACIAN. PIHAK KAMI TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS SEBARANG RISIKO YANG TERJADI..
Jangan ketinggalan juga untuk mengikuti kisah-kisah menarik yang kami kongsikan di bawah.

JANGAN LUPA LIKE DAN SHARE>>>

FOLLOW KAMI DI PAGE….

About admin

Check Also

Lelaki ditangkap curi susu bayi RM294, netizen kasihan mahu tolong bayarkan

Di kala musim pandemik yang dilihat belum berkesudahan ini, orang ramai terutama g0longan kurang kemampuan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!