Daily Archives: July 28, 2021

“ᴋɪᴛᴀ ᴊᴇʟᴀꜱᴋᴀɴ ꜱᴀᴛᴜ2, ᴋ0ʀᴀɴɢ ᴀᴋᴀɴ ᴛᴀʜᴜ ᴋᴇɴ4ᴘᴀ 1 ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴋᴇɴᴀ ᴛɪᴘᴜ..” – ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ

Penyanyi rap dan aktivis, Caprice terus menerima pelbagai ugutan daripada segelintir individu berhubung isu bantuan kemanusiaan ke Palestin yang membabitkan seorang pendakwah popular. Menerusi laman Instagram, Caprice yang dikatakan menolak atau menepis pelukan seperti didakwa pendakwah tersebut memuat naik semula video ketika mereka bertemu pada 1 Julai lalu. Betul ke …

Read More »

Seek0r Kelaw4r Dengan Saiz Sebesar Badan Manusia Telah Mendapat Perhatian Masyarakat,,

Se3kor kel4war dengan saiz sebesar b4dan manusia telah mendapat perhatian masyarakat media sosial dan dilaporkan bah4wa kejad1an ini berlaku di Filipina. “Ingat ketika s4ya memberitahu anda tentang warga Filipina yang memiliki kelawar bersaiz manusia? Ya, inilah yang saya katakan,” tulis pengguna Twitter AlexJoestar622 pada akhir bulan Jun lalu. Gambar tersebut …

Read More »

ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʜᴏᴛᴇʟ ʙ4ᴊᴇᴛ ʏɢ ᴍᴇɴᴀᴡᴀʀᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋʜɪᴅᴍᴀᴛᴀɴ ꜱ3ᴋꜱ ᴘᴇʟᴀʏᴀɴ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ (ɢʀ0) ᴡᴀʀɢᴀ ᴀꜱɪɴɢ ᴅɪꜱᴇʀʙᴜ

ɪᴘᴏʜ – ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʜᴏᴛᴇʟ ʙᴀᴊᴇᴛ ʏɢ ᴍᴇɴᴀᴡᴀʀᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋʜɪᴅᴍᴀᴛᴀɴ ꜱ3ᴋꜱ ᴘᴇʟᴀʏᴀɴ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ (ɢʀ0) ᴡᴀʀɢᴀ ᴀꜱɪɴɢ ᴅɪꜱᴇʀʙᴜ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ɪᴍɪɢʀᴇꜱᴇɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ʙᴇʀꜱᴇᴘᴀᴅᴜ ᴅɪ ᴊᴀʟᴀɴ ᴄᴍ ʏᴜꜱᴜꜰꜰ, ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ. ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴇʀʙᴜᴀɴ ᴊᴀᴍ 3.30 ᴘᴇᴛᴀɴɢ, ʜᴏᴛᴇʟ 2 ᴛɪɴɢᴋᴀᴛ ɪᴛᴜ ᴅɪᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ꜱᴀᴍʙᴜɴɢᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙʟᴏᴋ ʟᴀɪɴ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ʙᴀɢɪ ᴛᴜᴊᴜᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀʙᴜʀɪ ᴘɪʜ4ᴋ ʙᴇʀᴋᴜᴀꜱᴀ. ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ɪᴍ1ɢʀᴇꜱᴇɴ ɴᴇɢᴇʀɪ, …

Read More »

‘Ad1k, Kau B0leh Nampak Kan? Cuba Suluh, Itu Ke Benda Tu?’ – Adik-beradik Didatangi Pocong Ketika Memancing…

ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴘᴇɴɢᴀʟᴀᴍᴀɴ ᴍɪꜱᴛɪᴋ/ꜱᴇʀᴀᴍ ᴍᴀꜱɪɴɢ2. ɪɴɪ ꜱᴇᴋᴀᴅᴀʀ ᴘᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜᴀɴ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ. ʙᴀɢɪ ʏᴀɴɢ ʟᴇᴍᴀʜ ꜱᴇᴍᴀɴɢᴀᴛ, ᴀɴᴅᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪɢᴀʟᴀᴋᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ. ᴋɪꜱᴀʜ ɪɴ1 ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ ᴅɪ ᴍᴀɴᴀ ꜱᴇᴡᴀᴋᴛᴜ ᴀᴋᴜ ᴍᴇɴᴇᴍᴀɴɪ ᴀʙᴀɴɢ ᴀᴋᴜ ᴘᴇʀɢɪ ᴍᴇɴɢᴀɴɢᴋᴀᴛ ᴘᴀɴᴄɪɴɢ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴡᴀᴋᴛᴜ ᴘᴇᴛᴀɴɢ. ᴅɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴀᴋᴜ, ᴋɪᴛᴏʀᴀɴɢ ᴘᴀɴɢɢɪʟ ᴍᴇɴᴀᴊᴏ. ᴅɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ʟᴀɪɴ, ᴛᴀᴋ ᴛᴀʜᴜʟᴀʜ. ᴋɪᴛᴏʀᴀɴɢ …

Read More »
error: Content is protected !!