Kab1net ‘K1tar Semula’, Anwar Berkata P1l1han Kab1net Menteri Ismail Sabri

Setelah hampir sem1nggu negara men4ntikan barisan kab1net menteri yg bakal menerajui kerajaan b4haru, pengumvman Perdana Menteri p4gi tadi men4matkan segala teka2 yg menjadi perb1ncangan ram4i.

Bagaimanapvn, pengumuman kabinet m3nteri p4gi tadi tid4k memperlihatkan perbezaan yg ketara dengan keraj4an Pakatan Nasion4l (PN) yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelvm in1.

Kabinet ‘k1tar semulv’
Ketua Pemb4ngk4ng, Dato’ Seri Anwar Ibrahim dilih4t meluahkan kekecewaanya dengan pengumvman tersebvt.

Menervsi perk0ngsian di l4man media Twitter, Anwar meny1fatkan barisan Jemaah Menteri sebag4i kabinet ‘kitar semvla’ kerana ker4jaan baharu ini masih diter4jui ol3h wajah yang sam4.

Beliav berk4ta demikian setel4h melihat re4ksi spontan rakyat, yang diluahkan secar4 guar4uan selepas pengumvman tersebvt dilakukan.

Pembangkang ak4n terus pantau k3rajaan bah4ru
Anwar turut melvahkan kekecewa4nnya setel4h langkah yang diambil oleh PM untuk menubuhk4n kerajaan bah4ru hanyalah s3kadar mengitar semula menteri yang pernah b3rkhidmat dengan k3rajaan terd4hulu.

Walaupun Ismail Sabri memberi t3mpoh 1oo h4ri untuk barisan menteri menunjukkan p3ncapaian mereka, n4mun Anwar j3las meragui kenyataan tersebut kerana sejak s3tahun yang lalu t1ada sebar4ng kemajuan yang dapat dibanggakan oleh keraj4an PN.

Bagaimanapvn bagi memastikan berl4kunya pervbahan dalam kehidupan rakyat, pembangk4ng akan terus memantau s3rta memb3ri bantahan yang lantang sekiranya kabinet t1dak dapat menangani wab4k C0v1d-19 dengan baik.

Sumber: astro awani I ohmymedia

PERHATIAN:KEPADA PEMBACA SEMUA JANGAN TINGGALKAN KOMEN HINAAN ATAUPUN CACIAN. PIHAK KAMI TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS SEBARANG RISIKO YANG TERJADI..
JANGAN KETINGGALAN JUGA UNTUK MENGIKUTI KISAH – KISAH MENARIK  YANG DI KONGSIKAN DI BAWAH.

JANGAN LUPA LIKE DAN SHARE>>>

FOLLOW KAMI DI PAGE….

TERIMA KASIH

About admin

Check Also

[VIDEO] Tak Taahan Kena ‘Kacau’, Abang Lori Ni Nekad Terjah ‘Benda’ Yang Mengetuk Lorinya

Menjadi seorang pemaandu lori bukaannya mudah, banyak yang perlu dilalui terutama apabila bertugas di waktu …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!