Tanda-Tanda Ki4mat Besar

Ki4mat tidak akan terjadi sebelum tanda-tanda besar muncul selepas semua tanda-tanda kecil diperlihatkan kepada manusia akhir zaman. Terdapat beberapa tanda besar ki4mat yang dinyatakan oleh Baginda Nabi SAW sebagai peringatan kepada umat Baginda.

Nabi SAW bersabda maksudnya: “Nabi SAW melihat ke arah kami ketika kami sedang berbincang. Baginda bersabda: “Apa yang kamu semua bincangkan?” Mereka menjawab: “Kami sedang berbincang tentang Hari Kiamat. Baginda bersabda: “Sesungguhnya Hari Ki4mat itu tidak akan terjadi sehingga kamu melihat 10 tanda. Kemudian Baginda menyebut; asap, d4jjal, binatang melata, terbitnya matahari dari tempat tengel4mnya, turunnya Isa binti Maryam, Yakjuj dan Makjuj, gempa bumi yang melanda tiga iaitu di timur, di barat dan di tanah Arab. Dan yang terakhir daripadanya adalah 4pi keluar dari Yaman, mengiringi sekalian manusia menuju ke tempat berkumpul mereka di padang Mahsyar.” (Hadis Riwayat Muslim)

Pada hadis ini Baginda Nabi SAW memulakan gambaran berlakunya ki4mat menerusi asap, d4jjal, bin4tang melata, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, turunnya Isa AS, keluarnya golongan Yakjuj dan Makjuj, gempa yang melanda di kawasan timur, barat dan tanah Arab serta api yang keluar dari Yaman.

Pada hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda maksudnya: Nabi SAW sedang berada di bilik tidurnya sedangkan kami berada di tempat yang paling rendah daripada Baginda. Kemudian Baginda menghampiri kami kemudian bertanya, “Apa yang kamu sedang bincangkan? Kami menjawab, “Hari Kiamat.” Baginda bersabda: “Sesungguhnya Hari Kiamat itu tidak akan terjadi sehingga muncul 10 tanda: Gempa bumi di timur, barat dan Jazirah Arab, asap, dajjal, binatang melata, Yakjuj dan Makjuj, terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya (barat) dan api yang keluar dari Jurang Aden membawa manusia pergi.” Syu’bah berkata: “Abdul Aziz bin Thufail, daripada Abu Sarihah, seperti itu, tanpa menyebut Nabi SAW. Salah satu daripada keduanya berkata tentang tanda yang kesepuluh: Turunnya Nabi Isa bin Maryam. Sedangkan yang lain berkata, Angin yang men4ampakkan manusia ke lautan.” (Hadis Riwayat Muslim)

Pada hadis ini pula, Baginda Nabi SAW memulakan dengan gempa bumi di timur, barat dan Jazirah Arab kemudian disusuli pula dengan asap, d4jjal, binatang melata, Yakjuj dan Makjuj, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, dan 4pi yang keluar dari Jurang Aden.

Pada hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda maksudnya: “Ki4mat tidak akan berlaku sehingga kamu melihat sepuluh tanda: terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya (barat), Yakjuj dan Makjuj, binatang, tiga gempa bumi iaitu di timur, di barat dan di Jazirah Arab, 4pi yang keluar dari jurang Aden yang mengiringi dan mengumpul manusia kemudian dia bermalam bersama mereka di mana mereka bermalam, tidur siang bersama mereka di mana sahaja mereka tidur siang…Dia menambah: D4jjal dan asap…yang kesepuluh angin yang akan melemparkan mereka ke lautan atau turunnya Isa bin Maryam.” (Hadis Riwayat al-Tirmizi)

Dalam hadis yang diriw4yatkan oleh Imam al-Tarmizi ini pula, Baginda Nabi menjelaskan 10 tanda tersebut bermula dengan terbitnya matahari dari barat, disusuli pula dengan Yakjuj dan Makjuj, binatang melata, tiga gempa bumi yang melanda di tiga tempat, api yang keluar dari jurang Aden, kemudian d4jjal, asap dan turunnya Nabi Isa AS.

Berdasarkan 3 hadis di atas, terdapat perbezaan kemunculan tanda ki4mat besar. Tanda-tanda ki4mat besar disebut secara menyeluruh dan bukan berdasar bukti urutan (kr0nologi). Buktinya adalah ada tanda yang didahulukan pada satu hadis dan diakhirkan pada hadis yang lain.

Berdasarkan tanda-tanda ki4mat besar tersebut, Syeikh Muhammad Ahmad al-Mubayad menyatakan urutan tanda-tanda ki4mat besar adalah seperti berikut:

1. Gempa bumi di timur

2. Gempa bumi di barat

3. Gempa bumi di Jazirah Arab yang terjadi menjelang kemunculan al-Mahdi

4. D4jjal

5. Turunnya Nabi Isa bin Maryam

6. Yakjuj dan Makjuj

7. Terbitnya matahari dari arah tenggelamnya.

8. Bin4tang yang melata berbicara kepada manusia

9. 4pi yang keluar dari Jurang Aden atau angin yang akan mencampakkan manusia ke lautan.

Urutan ini adalah berdasarkan pandangan yang diperoleh hasil penelitian dan pengkajian terhadap dalil yang berkaitan. Walaubagaimanapun, terdapat satu tanda yang tidak dipastikan kedudukannya iaitu asap (dhukan). Pandangan daripada Syeikh al-Mubayad menyatakan dhukan akan keluar lebih awal dan mungkin menjadi tanda pertama ki4mat besar. Mungkin juga akan keluar asap selepas berlaku gempa di timur, barat dan Jazirah Arab.

Tanda-tanda besar kiamat ini akan muncul berturutan satu persatu seperti manik yang jatuh dari rantai yang putus, jika yang pertama muncul iaitu kemunculan Imam Mahdi yang lain akan menyusul satu persatu.

Nabi SAW bersabda maksudnya: “Keluarnya tanda-tanda Hari Ki4mat itu adalah sebahagian demi sebahagian berturutan seperti rangkaian marjan yang dirangkai dengan tali.” (Sahih al-Jami’ Ash-Shaghir hadith)

Menurut pandangan Syeikh Yusuf al-Wabil urutan tanda kiamat besar ini akan bermula dengan setelah munculnya Al-Mahdi, kemudian d4jjal. Isa bin Maryam akan turun bagi membvnuh d4jjal kemudian muncul pula Yakjuj dan Makjuj dan Nabi Isa berd0a kepada Allah SWT untuk membin4sakan Yakjuj dan Makjuj. Nabi Isa berkata: “Maka Rabbku SWT berjanji kepadaku bahawa apabila keadaan sudah demikian, maka ki4mat itu bagaikan wanita yang hamil tua yang telah sempurna kandungannya dan keluarganya tidak mengetahui bilakah mereka akan dikejutkan oleh kelahiran anaknya, pada waktu malam atau siang.” (Hadis Riwayat Ahmad)

Perkara ini menunjukkan betapa dekatnya Hari Ki4mat itu setelah keluarnya tanda-tanda tersebut. Antara w4fatnya Nabi Isa dan datangnya Hari Ki4mat itu terdapat beberapa tanda yang besar seperti terbitnya matahari dari barat, keluarnya binatang dari perut bumi, asap dan keluarnya 4pi mengiringi manusia. Semua tanda ini akan terjadi dalam waktu yang singkat sebelum terjadinya ki4mat.

Justeru, perkhabaran tanda ki4mat berdasarkan tidak lari daripada fenomena besar yang akan berlaku kelak. Oleh itu, perkhabaran tersebut berupa peringatan besar buat umat akhir zaman agar tidak leka dengan kesenangan berupa pangkat, harta dan keseronokan yang berpanjangan.

Sumber: www.hmetro.com.my

About admin

Check Also

Kakitangan 4wam enggan div4ksin berdepan sekatan kenaikan gaji dan pangkat

KUALA LUMPUR – Kerajaan belum mengambil tind4kan disiplin terhadap kakitangan awam yang engg4n atau belum …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!