Makanan

Pr1hatin D3ng4n Mas4lah TersebVt, Pen1aga Kek Bakeries Baker Di Faceb00k Menawarkan Hanya RM5.30 Untuk Sebiji Kek Bersaiz 4 1nci. Jelasnya,

Dalam keadaan SEKARANG yang sukar hari ini, ramai orang terjejas pendapatan apabila tidak dapat keluar bekerja. Lebih menyedihkan apabila seseorang diberhentikan kerja dan hanya bergantung kepada wang simpanan untuk meneruskan hidup. Prihatin dengan masalah tersebut, perniaga kek Bakeries Baker di Facebook menawarkan hanya RM5.30 untuk sebiji kek bersaiz 4 inci. …

Read More »

Arwah Tony Spider Meningg4l Dunia Di Studio Rakaman,, Al-fatihah. Salam takziah buat keluarga arwah…

ʙᴇᴋᴀꜱ ᴘᴇᴍᴀɪɴ ʙᴀꜱꜱ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀʟ ᴛᴀɴᴀʜ ᴀɪʀ, ꜱᴘɪᴅᴇʀ, ᴛᴏɴʏ ɪꜱᴋᴀɴᴅᴀʀ ᴍᴇɴɢʜᴇᴍʙᴜꜱᴋᴀɴ ɴᴀꜰᴀꜱ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴘᴜᴋᴜʟ 1 ᴘᴀɢɪ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ. ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙɪʟɪᴋ ᴛɪᴅᴜʀ ꜱᴛᴜᴅɪᴏ ʙᴇᴋᴀꜱ ᴘᴇᴍᴀɪɴ ʙᴀꜱꜱ ᴋᴜᴍᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ꜱɪɴᴀʀ ʜᴀʀɪᴀɴ, ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴅɪ ʙɪʟɪᴋ ᴛɪᴅᴜʀɴʏᴀ ᴅɪ ꜱᴛᴜᴅɪᴏ ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ʟᴜɴᴄᴀɪ ᴇᴍᴀꜱ ᴍɪʟɪᴋ ꜱᴇɴɪᴍᴀɴ ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴍ. ɴᴀꜱɪʀ ᴅɪ ꜱᴜɴɢᴀɪ ʙᴜʟᴏʜ. …

Read More »